top of page

 

Vergoedingen

 

Het dieetadvies wordt vergoed vanuit het basispakket van álle zorgverzekering. Iedereen krijgt 3 uur behandeltijd per jaar vergoed, mits u een verwijzing van u huisarts heeft. Heeft u uw eigen risico van 385 euro nog niet overschreden? Houd er dan rekening mee dat uw zorgverzekering deze kosten bij u declareert. De gedeclareerde kosten zijn afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft en van uw zorgvraag.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. De kosten die vallen onder de vergoeding worden direct bij de zorgverzekering gedeclareerd. Informeer bij uw zorgverzekering of dit voor u ook geldt en wat de voorwaarden zijn.

De 3 behandeluren uit het basispakket worden doorgaans verbruikt in ongeveer 7 consulten. Bespreek met de diëtist hoeveel behandeltijd u ongeveer nodig heeft. Voor het eerste consult worden doorgaans 75 minuten gerekend.

De behandeltijd wordt per kalenderjaar berekend. Dus heeft u op 31 december 2023
 uw 3 uur behandeltijd verbruikt? Dan heeft u op 1 januari 2024 weer opnieuw recht op 3 behandeluren.

Daarnaast hebben veel zorgverzekeringen vergoedingen voor extra uren dieetadvies opgenomen in de aanvullende verzekering. Deze vergoeding valt niet in uw verplicht eigen risico, maar gaat pas in als u de 3 uur uit het basispakket heeft verbruikt.

Komt u bij de praktijkondersteuner van de huisarts i.v.m. diabetes, een verhoogd risico op hart en vaatziekten of COPD? Dan is er vergoeding zonder eigen risico of eigen bijdrage en worden de consulten vergoed via de zorgstraat. Hier zijn afspraken over gemaakt met uw ziektekostenverzekering.

Mijn praktijk heeft een contract afgesloten met de zorggroepen PoZob en Elan. Dit zijn de zorggroepen, waar de huisartsen in Helmond en Deurne bij aangesloten zijn.

Bent u benieuwd hoeveel behandeluren u van uw zorgverzekering ontvangt? Informeer bij uw zorgverzekering of kijk bij: "vergoedingen aanvullende verzekeringen"

Heeft u een BMI boven de 30? Of heeft u een andere aandoening waardoor u in aanmerking komt voor vergoeding van dieetadvies? Bijvoorbeeld diabetes, verhoogd cholesterol, hart en vaatziekten of allergiën. Vraag dan een verwijzing aan uw huisarts

Tarieven

 

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts óf zijn de vergoedingen van uw zorgverzekering al verbruikt? Dan gelden de volgende tarieven:

  • Eerste consult                           € 90,00

  • Vervolgconsult 15 minuten        € 18,00

  • Vervolgconsult 30 minuten        € 36,00

  • Huisbezoek toeslag *                € 18,00

 

(*bij medische noodzaak vergoed door zorgverzekering, vraag naar de voorwaarden)


De tarieven voor dieetadvies zijn 15 euro per kwartier. De behandeltijd bestaat niet alleen uit het directe contact, maar ook uit het uitwerken van het dieet. Hier bent u zelf meestal niet bij. Het eerste consult bevat 75 minuten. Dit is 45-60 minuten directe tijd en 15-30 minuten indirecte tijd.

Komt u een afspraak niet na of zegt u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren af dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Bij een eerste consult is dit 45 euro, bij een vervolgconsult 15 tot 30 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Klik hier om de algemene voorwaarden te raadplegen.

Anchor 1
bottom of page